Širokou nabídku nemovitostí najdete na Reality.name. Bez realitky můžete najít pronájem bytu, aniž byste museli platit provizi.Pronájem nebytových prostor podle nového občanského zákoníku

Současný zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor skončí se začátkem platnosti nového občanského zákoníku.

Nájemní vztahy jsou upraveny pomocí zvláštního ustanovení, kdy se nebytový prostor pronajme za účelem komerčního využití k podnikání. Pro jiné důvody platí obecná nájemní smlouva.

Nová pravidla pro smlouvu jsou velice zjednodušena. Postačuje když je určen předmět nájmu. Smlouva či dohoda ani nemusí být písemně. Nicméně z hlediska důkazního je lepší písemnou smlouvu o pronájmu nebytového prostoru doporučit.

Pronajímatel s nájemníkem se mohou zcela o své vůli dohodnout např. na druhu podnikání, které se bude v nebytové jednotce provozovat, dále na ceně nájmu, na důvodech výpovědi apod.


Co je nové a stojí za pozornost?

Právo vývěsního štítu

Nájemník může nemovitost v níž si pronajme nebytovou jednotku označit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu označeními a reklamami či vývěskou. Pronajímatel odmítne jen tehdy, existuje-li vážný důvod (předpis ochraňující kulturní památku).

Nejlépe je požádat o souhlas písemně. Pokud pronajímatel nechá bez odpovědi do měsíce, považuje se za souhlas pronajímatele se štítem. Nájemce se může ve smlouvě tohoto práva na vývěsní štít vzdát.

Výpověď


Pokud strana jež dostala výpověď z nájemní smlouvy s výpovědí nesouhlasí, pak musí podat námitku nebo námitky do měsíce od doručení výpovědi druhé straně. Jestliže je nepodá, nebo promešká lhůtu, pak se nemůže proti výpovědi bránit ani u soudu.

Převzetí zákaznické základny

Za tzv. převzetí zákaznické základny je nově možné požadovat náhradu. Tzn. Pokud si lidé zvykly např. chodit do pekárny nebo určité restaurace a vytvořila se stálá klientela na místo (lokalitu) podnikání. Nájemce má na toto odškodnění právo ukončí-li jeho pronájem nebytových prostor pronajímatel výpovědí a jestli-že nájemník neporušil smlouvu.

Právo se uplatní vůči pronajímateli pokud on nebo nový nájemník dosáhnout výhody z dřívějšího podnikání bývalého nájemníka –kdy využije výsledky činnosti předchozího nájemce, ke kterému chodili pravidelní klienti

Toto ustanovení se dá ve smlouvě vyloučit, resp. nárok na odškodnění za převzetí zákazníků (nájemce se může tohoto práva vzdát) nebo vyloučit některé podmínky, kdy právo nevznikne..Např. uplynutím doby pronájmu.


Všechny nájmy budou od roku 2014 posuzovány podle nového práva.

Výjimkou je vznik nájmu, práv a povinností, která vznikla před platností nového občanského zákoníku. Takže při výpovědi se budou nově podávat námitky a vznikne právo na odškodnění z převzetí zákaznické základny.

Datum publikace: 22.10.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@nebytovy-prostor.cz

Vyhledávání nebytového prostoru:

 

Nebytové prostory