Širokou nabídku nemovitostí najdete na Reality.name. Bez realitky můžete najít pronájem bytu, aniž byste museli platit provizi.Nové nebytové prostory v roce 2012 - výstavba

 

Obecně ČR nebytové prostory

V roce 2012 bylo dokončeno 1 471 nových nebytových budov, meziročně + 6,7 %. Hotelů a obdobných budov bylo postaveno nejvíce -639, dále prostory obchodní 212 a průmyslové a skladovací prostory 169. Nejméně se stavělo kancelářských prostor 75.

 

Z hlediska finanční náročnosti:

Nejdražší celkem byly obchodní prostory: celkem 8,2 mld. Kč

průměr na jednu nemovitost 38,6 mil. Kč.

 

Kanceláře: jedna nemovitost průměrně byla za 88,7 mil. Kč.

 

Nejlevnější jsou nemovitosti k dopravě a sice za 1,3 mil. Kč. Ty patří k nejmenším Na jednu nemovitost připadlo 427 m3 obestavěného prostoru a 72 m2 podlahové plochy.

 

Největší obecně byly administrativní nemovitosti, s průměrem 14 313 m3 obestavěného prostoru a průměrnou podlahovou plochu 3 227 m2 na jednu nemovitost.

 

V nebytových realitách bylo v roce 2012 dokončeno celkem 581 nových bytů, z toho v nových nebytových budovách bylo dokončeno 209 bytů a ve stávajících nebytových budovách vzniklo 372 nových bytů.

Geograficky:

 

Nejvíce hotovo měly v Jihomoravském kraji: 283 nemovitostí

Nejméně v Praze 49.

 

Nejdražší a prostorově největší budovy se stavěly v Praze s průměrem 120,9 mil. Kč na nemovitost, podlahová plocha připadající na jednu budovu byla 4 tis. m2 a obestavěný prostor 22 tis. m3.

 

Nejlevnější a nejmenší budovy byly v Jihočeském kraji, průměr na jednu nemovitost 3,5 mil. Kč, průměrná podlahová plocha byla 223 m2  a obestavěný prostor 1 209 m3.

 

 

Nejvíce nemovitostí bylo dokončeno v okrese

 

Brno–venkov 81 nemovitostí

Břeclav 76

Česká Lípa 56

 

Nejméně v okrese:

 

Jeseník

Rakovník 2 nebytové nemovitosti

 

Nejdražší nebytové budovy v průměru:

Ostrava-město 374,5 mil. Kč

Praha  120,9 mil. Kč

Brno město 104,5 mil. Kč

 

 

Ostrava-město měla nově dokončené budovy i prostorově a plošně největší. Obestavěný prostor připadající na jednu dokončenou nebytovou budovu tam byl 75,9 tis. m3 a průměrná podlahová plocha jedné budovy byla 12,3 tis. m2. Následují Praha  (průměrně 21,7 tis. m3 obestavěného prostoru a 4,0 tis. m2 podlahové plochy) a také okresy Liberec s průměrným obestavěným prostorem 20,4 tis. m3 a Brno- město, kde byla průměrná podlahová plocha jedné budovy 3,4 tis. m2.

 

Nejlevněji

Jeseník, Tachov a Chrudim, kde průměrná hodnota jedné budovy nedosáhla 1,0 mil. Kč. Objemově nejmenší a s nejmenší podlahovou plochou byly dokončeny budovy v okresech Jeseník a Chrudim, v průměru objemově malé budovy byly dokončeny též v okresech Cheb a Tábor, plošně malé v okresech Tachov a Rakovník.

 

 

 

Hotely, bary, kavárny, chaty, chlaupy a jiné ubytování

V roce 2012 bylo dokončeno 639 nových budov, meziročně + 4,4 %.

Jedna nově dokončená realita této skupiny se v průměru stavěla 8 let, její hodnota byla 3,8 mil. Kč, měla 789,0 m3 obestavěného prostoru a 205,6 m2 podlahové plochy. Výškově měla 1,9 podlaží a v těchto nově dokončených budovách vzniklo 59 nových bytů. Zděnou nosnou konstrukci mělo 66,2 % budov, 2,5 % mělo montovanou nosnou konstrukci, 26,0 % mělo konstrukci dřevěnou a 5,3 % bylo postaveno z jiných materiálů včetně kombinací.

Většina nemovitostí (81,1 %) měla energetickou třídu účinnosti C – vyhovující, 17,5 % mělo B – úspornou a pouhé 1,4 % nemovitostí bylo zařazeno do třídy A – mimořádně úsporná.  Na kanalizační síť bylo připojeno 15,0 %nemovitostí, necelých 60 % mělo vlastní žumpu a čističku odpadních vod mělo 7,8 % budov této kategorie. Zbývajících 17,8 % bylo bez připojení. Bez přívodu plynu bylo 85,8 % těchto budov. Centrální domovní vytápění mělo 38,7 %nemovitostí, lokální 48,4 % a 12,5 % bylo bez topení.

 

 

Nejvíce jich bylo dokončeno v Jihomoravském kraji: 96

v Plzeňském kraji 79

ve Středočeském kraji 66

 

Nejméně:  7 budov této kategorie bylo dokončeno v Praze. Ty byly ale v průměru nejdražší, jedna budova stála 25,1 mil. Kč, a také objemově největší - průměrný obestavěný prostor 4 452 m3.

 

Kancelářské prostory

 

Největší průměrnou podlahovou plochu měly kanceláře v Pardubickém kraji: 1130 m2. Nejlevnější budovy byly dokončeny na Vysočině kde jedna budova měla v průměru hodnotu 1, 226 mil. Kč, dále pak v Karlovarském a Libereckém kraji.

 

Prostorově  nejmenší nemovitosti byly stavěné v Karlovarském kraji, kde na jednu nemovitost připadlo 325 m3 obestavěného prostoru. Nejmenší průměrnou podlahovou plochu (76,9 m2) měly nemovitosti na Vysočině.

Bylo dokončeno 75nemovitostí, meziročně + 21,0 %. Celková hodnota byla 6,7 mld. Kč.

 

V průměru se jedna administrativní nemovitost stavěla necelé 3 roky, její hodnota byla 88,7 mil. Kč a měla obestavěný prostor 14 313 m3 a podlahovou plochu 3 227 m2. Na jednu nemovitost připadla v průměru 3,7 podlaží a 1 nový byt připadl na každou desátou nemovitost.

 

 

Nejvíce nemovitostí bylo v Jihomoravském kraji: 16.

Nejdražší budovy se v průměru stavěly v Praze, kde měla jedna nové budova hodnotu 247,1mil. Kč, tyto budovy byly také prostorově a plošně největší.

Nejmenší budovy byly na Vysočině.

 

Obchodní prostory

 

Dokončeno 212, meziročně + 24,0 %. Celková hodnota nemovitostí: 8,2 mld. Kč, v průměru na jednu nově dokončenou budovu to je 38,6 mil. Kč. Tyto budovy se v průměru stavěly necelé 3 roky, měly 1,7 podlaží,  průměrný obestavěný prostor jedné budovy byl 10 737 m3 a podlahová plocha 1 643 m2. V nově dokončených budovách pro obchod bylo dokončeno 44 bytů.

 

Nejvíce obchodních prostor bylo hotovo ve Středočeském kraji: 32nemovitostí. Průměrně nejvyšší hodnotu měly budovy v Moravskoslezském kraji, a to 244,4 mil. Kč. Zde byly také prostorově největší budovy, obestavěný prostor byl v průměru 57 080 m3 a podlahová plocha 8 560 m2. Nejmenší průměrnou hodnotu měly budovy v Karlovarském kraji, kde byly také nejmenší, a to jak prostorově, tak plošně. Na jednu budovu tam připadá 542 m3 obestavěného prostoru a 138 m2 podlahové plochy.

 

Průmyslové a skladovací nemovitosti

Dokončeno 169 nových nemovitostí: +17,4 % meziročně. Průměrná hodnota jedné budovy byla 20,5 mil. Kč, obestavěný prostor byl 14 121 m3 a podlahová plocha 1 549 m2.

Nejvíce v Jihomoravském kraji:  21 budov v celkové hodnotě 525,9 mil. Kč. Nejvyšší průměrná hodnota připadající na jednu stavbu byla ale v kraji Plzeňském, a to 46,5 mil. Kč. Tyto budovy měly zároveň největší průměrnou podlahovou plochu 4 647 m2 a průměrný obestavěný prostor 58 183 m3. V průměru nejmenší a nejlevnější budovy této kategorie byly v Jihočeském a Ústeckém kraji.

 

Nebytové prostory ostatní

 

Nemovitosti pro zemědělství, a to jak pro rostlinnou produkci, pěstování a skladování zemědělských produktů, tak i pro živočišnou produkci, dále pak budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity, chrámy, kostely apod., krematoria, pohřební síně, hřbitovy, ale také historické nebo kulturní památky, to je např. hrady a zámky. Též sem patří všechny budovy nebytové ostatní, které nelze zařadit do předchozích kategorií, např. kasárna nebo věznice.

 

Dokončeno bylo 108 takovýchto nemovitostí: + 40,3 % meziročně. Celkové hodnota těchto budov v roce 2012 byla 803 mil. Kč a pohybovala se na úrovni roku 2011. Průměrná hodnota jedné budovy byla 7,4 mil. Kč, obestavěný prostor byl 2 262 m3 a průměrná podlahová plocha 448 m2. V těchto nových budovách bylo dokončeno 79 nových bytů a stavěly se v průměru 4 a půl roku.

 

 

 

 

 

 

 

Datum publikace: 10.11.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@nebytovy-prostor.cz

Vyhledávání nebytového prostoru:

 

Nebytové prostory